1989 Societatea a realizat cel mai mare traffic de mărfuri însumând 30.7 milioane de tone