2001-2007 Modernizarea flotei propulsate şi extinderea flotei nepropulsate