1890 - Se înființează “Navigația Fluvială Română” de către guvernul român